Xidmətlərimiz

Təmir

Təmir

 

Təmir 

 

Təmir – ilk növbədə, təmizlik, rahatlıq və sakitlik deməkdir.

Müntəzəm təmir zamanı xırda zədələnmələr aradan qaldırılır, ayrı-ayrı hissələr, elementlər dəyişdirilir və ya bərpa edilir, tənzimləmə işləri aparılır. Müntəzəm təmir işləri, adətən, istismar (saxlama) yerində, çox vaxt adi yoxlama zamanı aparılır.

Orta təmir zamanı cihaz qismən sökülür, aqreqatların texniki vəziyyəti yoxlanılır, aşkar edilmiş nasazlıqlar aradan qaldırılır, bəzən cihazların ayrı-ayrı hissələrinin əsaslı təmiri aparılır. Orta təmir işləri, bir qayda olaraq, ixtisaslaşdırılmış emalatxanalarda, onlar olmadıqda isə, lazımi avadanlıqla təchiz olunmuş yerlərdə aparılır.

Əsaslı təmir təmir müəssisələri, servis mərkəzləri tərəfindən stasionar şəraitdə aparılır. Bu, ən çox vaxt aparan təmir növüdür. Cihaz tamamilə sökülərək həyata keçirilir, bütün zədələrin yoxlanılması və aradan qaldırılması təmin edilir. Çox vaxt komponentlərin yeniləri ilə əvəz edilməsini, cihazın yığılmasını, onun tənzimlənməsini və təmirdən sonrakı sınaqlarını nəzərdə tutur.

Bizim komandamızla birlikdə siz xəyallarınızdakı təmiri həyata keçirə bilərsiniz!